Nowiny ze Ukrajiny 7–13 III


8 marca – Granaty w szrankach

Wołodymyr Ruban, kerowńik Cyntrům Uoswobodzyńo Jyńcůw „Uoficerski korpus” bůł zatrzimany we Majorsku, kej průbowoł przekroczyć grańica mjyndzy tmj. „Důńeckům Ludowům Republikům” a terytoryjům kůntrolowanym bez ukrajińsko włodza.

Kůntrola pokozała, że w autoku wjůz poschrůńane w meblach granaty, gywery i patrůny. Uod razu go heresztowali i przekozali Sużbje Bezpjeczyństwa Ukrajiny. Podug stympnych ustalyń Ruban, kery uod 2014 zajmowoł śe wymjanům jyńcůw mjyndzy Kyjowym i terrorystami z Důnbasu, terozki sům mjoł uůn rychtować terrorystyczne ataki we stolicy Ukrajiny. Tyn ale do winy śe ńy prziznowo i twjerdźi, iże go wrobjajům.

10 marca – NATO coroz bliżyj

Ukrajina uoficyjalńy dostała sztatus państwa, co śe ubjego uo człůnkostwo we Uorgańizacyji Půłnocnoatlantyckigo Traktatu (NATO). Taki sům sztatus majům tyż Bośna i Hercegowina, Gruzyjo a Makedońijo.

– Je to potwjerdzyńy rychtůngu, kery we 2014 roku uobrała Ukrajina – pedźoł prezydynt Petro Poroszenko. Nowy sztatus je tyż zaproszyńym do zintynsyfikowanego djalogu uo człůnkostwje, ńy idźe ale pedźeć ańi w przibliżyńu, kej můgło by dů stůmpjyńo Ukrajiny do NATO důńś.

Podug badań, co je w lutym kludźůła grupa Rejtynh, 43 Ukrajińcůw popjyrajům akcesyjo do sojuszu (nojwjyncyj we iwano-frankowskim uobwodźe, nojmyńij we uodeskim), uodpora dowajům 34%.

12 marca – Tatary ńy welujům

Refat Czubarow, kerowńik Medżlisu Krymskotatarskij Nacyje, uobwjeśćůł, że Krymczany ńy bydům welować prezydynta Rusyje.

– Krymske Tatary dymůnstrujům wjerność prawidłům mjyndzynorodowego prawa i ńyzmjynność swojij uocyny ruskij uokupacyje Krymu. Pokozujům solidarność ze wszyjskimi krymskimi politycznymi heresztantami. Beztůż Krymske Tatary ńy bjerům udźału we bezprawnych wyborach 18 marca 2018 roku, kere uorgańizujům ruske uokupanty w tymczasowo uokupowanym Krymje. – napisoł Czubarow na swojij zajće na Facebooku.

Mińisterstwo Zagrańicznych Sprow Ukrajiny wysłało do Moskwy protestacyjno nůta skirz planowanego welůnku na uokupowanym půłwyspje. Welůnku na Krymje ńy uznowo tyż Ojropejsko Uńijo, co potwjerdźyła Federica Mogherini na spůlnyj kůnferyncyji ze Petrym Poroszenkům.

12 marca – Bydźe wjyncyj klepokůw?

Norodowy Bank Ukrajiny zdecydowoł smjyńić wszyjske banknůty do 10 hrywjyn – můnetami.

Dźiśo na Ukrajińe używo śe banknůtůw uod 1 do 500 UAH. Nacbank chce zastůmpić nůminały 1, 2, 5 a 10 hrywjyn. Prezyntacyjo nowych můnet uodbydźe śe 14 marca, ale ich wprowadzyńy do uobjegu bydźe rozłożůne w czaśe – bez pora lot można bydźe bulić i papjůrzanymi, i metalowymi pińyndzmi.

13 marca – Ńy bydům lotać i strzylać

Ukrajińsko reprezyntacyjo Bjatlůnu bojkotuje dźewjůnty etap Puharu Śwjata we ruskij Tjumeńi.

Uo tym poinformowoł Ihor Żdanow, mińister szportu Ukrajiny, po trefje ze prezydyntym Ukrajińskij Federacyje Bjatlůnu. Już przůdźij uo bojkoće szpilůw, kere uodbydům śe 22–25 marca, uobwjeśćyła reprezyntacyjo Skuplowanych Sztatůw. Z poczůntku pojawjyła śe informacyjo, co tyn etap przeńesům do Oslo, nale potyn prezydynt Mjyndzynorodowego Sojuszu Bjatlůńistůw uogłośył, iże żodnych půmjan we plańe ńy bydźe.

Ukrajińce majům 10. plac we klasyfikacyji sztafet, ranking kludzům Norwegi przed Francuzami a Szwedami. Indywidualńy pjyrszy je Francuz Martin Fourcade, nojlepij sklasyfikowany Ukrajińec, Artem Pryma, je 21.

zdrzůdła: eurointegration.com.ua, gazeta.ua, obozrevatel.ua, pravda.com.ua, tsn.ua, tyzhden.ua

do poczytańo tyż na: wachtyrz.eu

Reklamy
    • Jan Paweł II
    • Lipiec 29th, 2018

    Penis jest pyszny.

  1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s